Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης eΆβακας

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Η συνεργσία μας με το φροντιστηρίο eΆβακας ξεκίνησε από το σημείο έναρξης της επιχείρησης.

Έτσι, αναλάβαμε να βοηθήσουμε στο χτίσιμο της εικόνα της επιχείρησης με την κατασκευή λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας. Στην διαδικασία αυτή λάβαμε υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και την τοποθέτηση της απέναντι στον ανταγωνισμό, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αξίες και το επιχειρηματικό μοντέλο της στην εμφάνιση της. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν βάση του λογοτύπου τα απαραίτητα αντικείμενα, ώστε να αναδειχθεί το brand και να το επικοινωνήσουν άμεσα με το κοινό και να γίνει γνωστό.

Βάση της εργασίας αυτής, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα που ύστερα από προσεκτική εξέταση των τωρινών και μελλοντικών απαιτήσεων της επιχείρησης, επιλέχθηκαν οι κατάλληλες τεχνολογίες για να υποστηριχθούν οι ιδιαίτερες υπηρεσίες που παρέχει το φροντιστήριο.

Επιπλέον, η σελίδα στήθηκε ώστε να ικανοποιήσει αρχικά δυο ομάδες: τους γονείς που κάνουν έρευνα για να ανακαλύψουν το καλύτερο φροντιστήριο για τα παιδιά τους και τους μαθητές που αναζητούν να έχουν μια διαδραστική αλληλεπίδραση με το φροντιστήριο μέσω διαδικτύου. Έτσι, και οι γονείς μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίσουν στην επιλογή του φροντιστηρίου και επιπλέον οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της σελίδας σε υλικό που θα τους βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιστροφή στο Portfolio
Share: